skozawa

skozawaさんのプロフィール

エンジニアです。自然言語処理の研究をしている博士学生でした。

(90) skozawaさんをお気に入り