Tín Ngưỡng Việt

Tín Ngưỡng Việt's Profile

Thư viên tài liệu về tín ngưỡng tâm linh của người Việt

ProfileLast updated:

Nickname
Tín Ngưỡng Việt
Description

Thư viên tài liệu về tín ngưỡng tâm linh của người Việt

Self introduction

Tinnguongviet.com là nơi mà người dùng có thể trải nghiệm không gian văn hóa tín ngưỡng đặc sắc, phong phú với đầy đủ thông tin, tư liệu, hình ảnh, video với các bộ sưu tập về các địa điểm tín ngưỡng (chùa, đền, miếu,…), lễ hội văn hóa; kiến thức về tín ngưỡng, tôn giáo; về các đức Phật – Thần – Thánh; về các nhân vật có đóng góp và ảnh hưởng trong nền văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam.

Full name

Tín Ngưỡng Việt