farisan

farisan's Profile

ProfileLast updated:

Self introduction

برای جستجوی فلزات در مناطق تاریک و غیر قابل دسترس استفاده می‌شود. از فلزیاب یاب برای جستجوی فلزات در خاک استفاده می‌شود. این دستگاه برای کشف فلزاتی که به طور معمول در خاک پیدا می‌شوند استفاده می‌شود. خرید فلزیاب یاب برای جستجوی فلزات در محیط‌های تنگ و پراکنده استفاده می‌شود. این دستگاه همچنین برای کشف فلزات غیرقابل دسترس به‌عنوان مثال فلزات سنگی استفاده می‌شود. دستگاه فروش فلزیاب یاب از رادیوییستیک و شیشه‌ای ساخته شده است. دستگاه قیمت فلزیاب یاب عبارت است از یک رادیوییست و یک شیشه پرتوگرامر. رادیوییست در داخل دستگاه قرار دارد و از پشت دستگاه پرتوگرامر برای اندازه‌گیری و شناسایی فلزات استفاده می‌شود. طلایاب یاب دارای دو تیچ برای پشتیبانی از دو نوع فلز است. یکی از تیچ‌ها برای پشتیبانی از فلزهای سنگی و دیگری برای پشتیبانی از فلزهای غیر سنگی است. گنج یاب یاب با استفاده از نور پرتوگرامری برای اندازه‌گیری و شناسایی فلزات کار می‌کند.