hocbanglaixehanoi

hocbanglaixehanoi's Profile

https://hocbanglaixehanoi.com/ là một website của trung tâm đào tạo lái xe trung cấp nghề công trình 1. Là một trong những đơn vị đào tạo lái xe các hạng B1, B2, C.

ProfileLast updated:

Nickname
hocbanglaixehanoi
Description

https://hocbanglaixehanoi.com/ là một website của trung tâm đào tạo lái xe trung cấp nghề công trình 1. Là một trong những đơn vị đào tạo lái xe các hạng B1, B2, C.

Self introduction

Học bằng lái xe Hà Nội là một trong những đơn vị tuyển sinh và đào tạo lái xe các hạng B1, B2, C hàng đầu tại Hà Nội. https://hocbanglaixehanoi.com là một website của trung tâm đào tạo lái xe trung cấp nghề công trình 1. #hoclaixeoto #daylaixehanoi #thisathachlaixe

Địa chỉ: 72 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hot line: 0976540069

https://www.pinterest.com/hocbanglaixehanoi/

https://www.youtube.com/channel/UCPayyiv9VfYI6sklaX1bUbA

https://twitter.com/HocBangLaiXeHa1

https://www.facebook.com/LicogiVSE1

https://hocbanglaixehanoi.tumblr.com/

Full name

Học Bằng Lái Xe Hà Nội

Gender

male

Age

26

Birthday

03/06/1996

Blood type

A

Occupation

Nhân viên Seo quèn ơi là quèn

School

Học bằng lái xe Hà Nội

Place of residence

72 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Place of birth

72 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Hobbies

Thu Thùy

Languages

Vietnamese