chienluocnhansu

chienluocnhansu's Profile

ProfileLast updated:

Nickname
chienluocnhansu
Self introduction

Chiến lược nhân sự là một hệ thống các chính sách và hoạt động quản lý nhân sự cho các nhóm công việc hoặc nhóm nguồn nhân lực cụ thể được doanh nghiệp thực hiện với mục đích đạt hiệu quả mục tiêu hoạt động ở cấp độ tổ chức.

https://mekongsoft.com.vn/tin-tuc/kien-thuc-kinh-doanh/chien-luoc-nhan-su-la-gi--a917#:~:text=Chi%E1%BA%BFn%20l%C6%B0%E1%BB%A3c%20nh%C3%A2n%20s%E1%BB%B1%20l%C3%A0%20m%E1%BB%99t,c%E1%BA%A5p%20%C4%91%E1%BB%99%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c

https://bit.ly/39LfeXB