Tâm Nghiêm

Tâm Nghiêm's Profile

Slow But Sure

ProfileLast updated:

Nickname
Tâm Nghiêm
Description

Slow But Sure

Self introduction

15 năm kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo tiếng anh trẻ em, học sinh sinh viên và người đi làm. Với phương châm “SLOW BUT SURE” , Tâm Nghiêm hy vọng có thể cùng đồng hành với thày cô giáo và các bạn giáo viên trẻ tuổi tạo một nền tảng học tập bền vững

Full name

Tiếng Anh Tâm Nghiêm

Gender

Female

Age

35

Birthday

14/09/1986

Occupation

English Trainer

School

Tâm Nghiêm ESL

Special skills

English

Languages

English, Chinese

E-mail address #1
Website #1 https://tamnghiem.edu.vn/
Website #2 https://about.me/tamnghiemesl/getstarted
Website #3 https://www.dwell.com/home/tieng-anh-tam-nghiem-14655dac
Facebook https://www.facebook.com/hoctienhanhcungcotrangbeo
Twitter https://twitter.com/tamnghiem_esl
Tumblr https://tienganhtamnghiem.tumblr.com/
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCgU_s-4RsF6deHriaFSBdjA

Likes

Animals liked Dog