thewhistlerbnb

thewhistlerbnb's Profile

รักษาความดันโลหิตสูงด้วยสมุนไพร

ProfileLast updated:

Nickname
thewhistlerbnb
Description

รักษาความดันโลหิตสูงด้วยสมุนไพร

Self introduction

สมุนไพรที่สามารถรักษาความดันโลหิตสูงในประเทศที่เหมาะกับผู้ป่วย นานาความรู้ จากเว็บไซต์วาไรตี้ 1.ฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์หลากหลาย นอกจากจะช่วยบรรเทาอาการร้อนใน แก้ไข้ ฟ้าทะลายโจรยังมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่ความดันโลหิตสูงอีกด้วย สาร AP3 ที่พบในฟ้าทะลายโจรสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้ ขยายหลอดเลือดและลดอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งสาร AP3 มีฤทธิ์ที่ช่วยทำให้ความดันโลหิตต่ำ สามารถติดตามบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่เท่านั้น