trangan

tranganさんのプロフィール

Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới

プロフィール最終更新日:

一行紹介

Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới

自己紹介

Di sản Tràng An

Website: https://disantrangan.vn/

Địa chỉ: Khu Du Lịch Sinh Thái Tràng An, Xã Ninh Xuân, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

Số điện thoại: 0975142666

_

Di sản Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình được UNESCO công nhận là di sản thế giới kép năm 2014.

氏名

Di sản Tràng An