votejoelxx

votejoelxx's Profile

รู้จักกับ Vaxzevria วัคซีนป้องกันโควิด19

ProfileLast updated:

Nickname
votejoelxx
Description

รู้จักกับ Vaxzevria วัคซีนป้องกันโควิด19

Self introduction

ความรู้ออนไลน์ : Vaxzevria วัคซีนป้องกันโควิด19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน ครอบคลุมถึง 6 ทวีปทั่วโลก โดยผลการศึกษาระบุว่าวัคซีน Vaxzevria มีประสิทธิภาพในการป้องกันกับผู้ป่วยที่ไม่รุนแรง และวัคซีนตัวนี้ถูกส่งมอบให้แก่กว่า 170 ประเทศทั่วโลกซึ่งเป็นของโครงการโคแวกซ์ นอกจากนี้เว็บไซต์ของเรายังมีเรื่องเกี่ยวกับมาตราการป้องกันโควิด-19 , วิธีการดูแลรักษาอาการเบื้องต้นของโควิด-19 อ่านต่อที่นี่..

Age

29