Maximthai

Maximthai's Profile

วิธีใช้งานถุงยางอนามัยให้ปลอดภัย

ProfileLast updated:

Nickname
Maximthai
Description

วิธีใช้งานถุงยางอนามัยให้ปลอดภัย

Self introduction

มีบางสิ่งที่คุณควรคำนึงถึงเมื่อใช้ถุงยางอนามัย:

1. ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

2. ใช้ถุงยางอนามัยที่แตกต่างกันสำหรับกิจกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์ทางปาก หากคุณไม่ได้ตั้งครรภ์และไม่ได้วางแผนที่จะตั้งครรภ์ในอนาคตอันใกล้

3. เก็บถุงยางอนามัยไว้ในที่แห้งและเย็น

4. อย่าใช้ถุงยางอนามัยซ้ำ หากคุณทำเช่นนั้น น้ำยางอาจแตกตัวและถุงยางอนามัยอาจไม่มีประสิทธิภาพ

5. พูดคุยกับคู่ของคุณเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย พวกเขาอาจไม่ทราบวิธีการใช้อย่างปลอดภัยหรืออาจไม่สบายใจที่จะใช้

Ref : https://maximthai.com/ถุงยาง-ใช้ให้ปลอดภัย/