Lao X Website

Lao X Website's Profile

ສູນຮວບຮວມຂໍ້ມູນແຫຼ່ງຂ່າວປະເທດລາວ

ProfileLast updated:

Nickname
Lao X Website
Description

ສູນຮວບຮວມຂໍ້ມູນແຫຼ່ງຂ່າວປະເທດລາວ

Self introduction

ເວັບໄຊທ໌ LaoX ແມ່ນເວັບທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເປັນສູນກາງຂອງຂ່າວ, ສື່ອອນລາຍ,ແຫລ່ງຂ່າວໃນລາວ, ຮູບພາບ, ຂ່າວ, ຂ່າວທົ່ວໄປ, ຂ່າວກິລາ, ຂ່າວພາຍໃນ, ລາຍການບັນເທີງ. ນັກສິລະປິນ, ດາລາ, ນັກຮ້ອງ ທຸກໆອຸດສາຫະ ກຳ ການບັນເທີງທີ່ທ່ານສາມາດຕິດຕາມບ່ອນນີ້ທຸກໆມື້.