lubricantx

lubricantx's Profile

สาเหตุที่ทำให้น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ เกิดจากอะไรบ้าง?

ProfileLast updated:

Nickname
lubricantx
Description

สาเหตุที่ทำให้น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ เกิดจากอะไรบ้าง?

Self introduction

ทางเว็บไซต์ของเราได้นำบทความเกี่ยวกับสาเหตุที่อาจทำให้เกิดน้ำมันเครื่องรถยนต์เสื่อมสภาพ มีสาเหตุอะไรบ้าง? ไปดูกันนะคะ น้ำมันเครื่องยนต์ในแต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน หรือเครื่องยนต์ดีเซล ก็จะมีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกัน จนทำให้เกิดปัญหาหลายอย่าง อาทิเช่น สิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าไปปนเปื้อนอยู่ในน้ำมันเครื่อง , สารเพิ่มคุณภาพถูกใช้หมดไปหรือ เสื่อมสภาพ , เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เป็นต้น

Full name

lubric cants

Age

29