Xây dựng

Xây dựngさんのプロフィール

Xây dựng

プロフィール最終更新日:

ニックネーム
Xây dựng
一行紹介

Xây dựng

自己紹介

Thông tin chính thống hoạt động, chỉ đạo của Bộ Xây dựng về quy hoạch xây dựng, kiến trúc; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; thị trường bất động sản có tại website xây dựng của chúng tôi

Địa chỉ : TPHCM. Việt Nam

https://xaydung.info.vn/

https://twitter.com/xaydunginfovn99

https://www.pinterest.com/xaydunginfovn99/

https://www.tumblr.com/xaydunginfovn99

https://www.twitch.tv/xaydunginfovn99

https://www.youtube.com/@xaydunginfovn99/about

https://www.blogger.com/profile/02768042362256488463

氏名

Xây dựng

住んでいるところ

Địa chỉ : TPHCM. Việt Nam

生まれたところ

Địa chỉ : TPHCM. Việt Nam